SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Alexander Beider

Aškenázski Židia nie sú a neboli Chazari

by Alexander Beider l Oct 25, 2017 12:00 AM
Aškenázski Židia nie sú a neboli Chazari

V roku 2010 ma oslovila hlavná redaktorka zväzku s titulom "Chazari: mýty a história", vznikajúcim v Ruskej akadémii vied.