SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Odškodnenie alebo almužna

Nedávno ma oslovil známy denník. Chceli stručné stanovisko k plagátikom a samolepkám, ktoré sa objavili v Bratislave. Ktosi napádal odškodnenie slovenských Židov a oznamoval, že Židia opäť raz vezmú Slovákom, čo im patrí, a preto nebudú peniaze na školstvo a zdravotníctvo.

 

Priestor, ktorý mi noviny dali k dispozícii, bol obmedzený, a tak mi trvalo celý deň, kým som dokázala na desiatich riadkoch povedať, že termín ,,odškodnenie" považujem za eufemizmus, že suma, o ktorej sa hovorí, je omnoho nižšia ako desatina u k r a d n u t é h o majetku a že z vtedajšej, štátom inštitucionalizovanej krádeže profitoval a profituje dodnes kdekto. Ak ukradnuté z ,,objektívnych" dôvodov nemožno vrátiť, nastupuje odškodnenie. Odškodnenie obsahuje finančný ekvivalent majetku, ktorý bol ukradnutý, ušlý zisk, prípadne nemateriálnu ujmu.
Slovenská verejnosť nevie, akým spôsobom a ako dôkladne okradol medzivojnový štát svojich židovských občanov. Informačné vákuum vytvára priestor pre demagógiu a lži. Noviny, ktoré ma požiadali o stanovisko, vybrali z môjho textu neškodnú, nezmyselnú vetu. Po mojom proteste a dlhej diskusii som pochopila, že nešlo o úmysel, ale o neznalosť veci. Redaktorom bol mladý človek, ktorý mal veľa snahy a málo vedomostí.
Na letnej návšteve na Horehroní som ako obvykle ponavštevovala mnohých starých známych. Stará tetka od susedov mi ponúkla čaj v starej šálke. ,,Bude ti chutiť," povedala, ,,patril tvojej starej mame. Kúpila som šálky za korunu na dražbe druhý deň po tom, čo ich odviedli." Tak som sa postupne podozvedala, kde a ako a u koho skončili veci celej rodiny Levyovcov, ako presne sa robili zoznamy.
Jedným z hlavných koreňov zla je nedostatok poznania. Nenávisť je duševný vred. Antisemitizmus je vredová choroba antisemitov, neliečiteľná odmietaním poznania. Napriek odmietaniu musíme slúžiť poznaniu a pravde.

Zuzana Szatmáry

by Michael Szatmary l Feb 20, 2003 10:49 PM l Print l
Click here to print.
Leave a Reply
Sign In or Sign Up now to post a comment.
2000Your comment may be no longer than 2,000 characters. HTML tags are not permitted. Cancel or