SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Andrej Mátel

Veľká noc a Purim. Čo majú spoločné?

by Andrej Mátel l Mar 24, 2016 12:00 AM
Veľká noc a Purim. Čo majú spoločné?

Jestvujú roky, v ktorých sa dátumy slávenia židovského Pesachu a kresťanskej Veľkej noci úplne alebo takmer prekrývajú.


Židia sú vďačným objektom konšpirácií

by Andrej Mátel l Oct 9, 2013 12:00 AM
Židia sú vďačným objektom konšpirácií

Je paradoxom, že v dnešnom postmodernom svete, kde sa stále dáva veľký dôraz na racionálne argumenty a v ktorom jestvujú nespočetné možnosti overiť si akékoľvek údaje, sú mnohí ľudia naklonení uveriť rôznym konšpiračným teóriám.


Spoločné znaky Chanuky a Vianoc

by Andrej Mátel l Dec 20, 2011 12:00 AM
Spoločné znaky Chanuky a Vianoc
Po mnohých storočiach židovsko-kresťanského náboženského napätia sa v súvislosti so spoločnou históriou, písmom, tradíciami a sviatkami objavujú nové otázky.