SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Tag: matica

Stanovisko ÚZŽNO k dokumentu Matice

by Michael Szatmary l Feb 23, 2017 12:00 AM
Stanovisko ÚZŽNO k dokumentu Matice

Poslaním Matice je rozvíjať a upevňovať slovenské vlastenectvo, prebúdzať a umocňovať národné povedomie Slovákov i krajanov žijúcich v zahraničí.


Quo Vadis Matica slovenská?

by Michael Szatmary l Feb 8, 2007 12:12 PM
Slovenská televízia, ktorá 29. januára vo svojom spravodajstve upozornila na to, že Matica slovenská nevydáva svoje oficiálne periodikum Matičné zvesti, pretože vychádzajú ako príloha v časopise Právo národa, ktoré vydáva Slovenské hnutie obrody. Matica slovenská sa na svojej webovej stránke týmto faktom ani netají.

Page 1 of 1