SK I EN
O nás | Kontakt | Podmienky používania

Tag: matica

Stanovisko ÚZŽNO k dokumentu Matice

Michael Szatmary l Feb 23, 2017 00:00
Stanovisko ÚZŽNO k dokumentu Matice

Poslaním Matice je rozvíjať a upevňovať slovenské vlastenectvo, prebúdzať a umocňovať národné povedomie Slovákov i krajanov žijúcich v zahraničí.


Quo Vadis Matica slovenská?

Michael Szatmary l Feb 8, 2007 12:12
Slovenská televízia, ktorá 29. januára vo svojom spravodajstve upozornila na to, že Matica slovenská nevydáva svoje oficiálne periodikum Matičné zvesti, pretože vychádzajú ako príloha v časopise Právo národa, ktoré vydáva Slovenské hnutie obrody. Matica slovenská sa na svojej webovej stránke týmto faktom ani netají.

Stranka 1 z 1