SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Izrael spravil rázny krok smerom k OSN

Dilema

by Ivo Samson l Jun 25, 2018 12:00 AM
Izrael spravil rázny krok smerom k OSN

Izraelu došla trpezlivosť s niektorými štrukturálnymi zložkami OSN, menovite s Radou pre ľudské práva a s Organizáciou pre vzdelanie, vedu a kultúru UNESCO.

Prečo v skutočnosti zatvorili Boží hrob

Dilema

by Lubomír Stejskal l Mar 1, 2018

Jeruzalémský Chrám Božího hrobu byl z rozhodnutí církevních denominací, které jej spravují uzavřen. Od neděle 25. února. Na znamení protestu. O co jde?


 

V Poľsku sa dvíha vlna antisemitizmu

Dilema

by Peter Godovic l Feb 20, 2018

Po schválení kontroverzného zákona o holokauste Poľsko čelí ďalšej vlne antisemitizmu.


 

Štát nenahrádza osobnú zodpovednosť

Dilema

by rabín Jonathan Sacks l Jan 7, 2018

Začiatkom novembra strávili stovky Londýnčanov noc čakaním pred predajňami, aby boli prvými, kto si zakúpi nový iPhone X.


 

More in Dilema

Čo považujete za najslabšiu a čo najsilnejšiu stránku židovského života vo vašej komunite?

by Michael Szatmary l Feb 21, 2003 3:07 AM
Skúsenosti generácie, ktorá prežila holokaust, ako aj 40 rokov totalitného režimu nás prinútili žiť svoj židovský život v najužšom súkromí našich rodín a priateľov. Dnes židovské náboženské obce slobodne podnikajú aktivity na rozvoj židovského života, kultúry a identity nášho národa. Oslovili sme niekoľko členov židovských komunít a položili im otázku:Čo považujete za najslabšiu a čo najsilnejšiu stránku židovského života vo vašej komunite?

Page 43 of 43 « first ... «39 40 41 42 43