SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Pavel Traubner ďakuje čitateľom Deletu

Editorial

by Michael Szatmary l Jun 29, 2012 12:00 AM
Pavel Traubner ďakuje čitateľom Deletu

Včera sme uverejnili prosbu, aby ste povzbudili nášho priateľa profesora Traubnera, ktorý má zdravotné ťažkosti. Ani ja sám som nečakal takú veľkú odozvu.

Vráska medzi obočím Václava Havla

Editorial

by Zuzana Szatmáry l Dec 19, 2011

Smrť Václava Havla bolí. Veľmi bolí. Ako bolí, keď sa skončí dobrý vzťah. Žijeme v sieťach vzťahov, niektoré sú sieťou záchrannou, iné nás dusia, mnohé brzdia. Dobrý vzťah je zriedkavý a preto vzácny.


 

O spravodlivých...

Editorial

by Zuzana Szatmáry l Feb 19, 2011

Tri veci po vyznamenaní ďalších slovenských spravodlivých za riskantnú a nezištnú záchranu prenasledovaných Židov pred istou smrťou počas prvej nezávislej Slovenskej republiky treba dopovedať:


 

Prvý editorial

Editorial

by Zuzana Szatmáry l Dec 20, 2010

Virtuálny svet a jeho siete, trebárs Facebook alebo Netlog či čojaviemčo, vyvoláva u mňa predstavu neba a obcovanie duší.


 

More in Editorial

Editorial

by Michael Szatmary l May 23, 2007 10:37 PM
Nebudeme v editoriali predžúvať skutočnosť, aby bola ľahšie stráviteľná. Nebudeme atakovať vládu, lebo na jednej strane je to nuda a navyše je vláda aj veľmi nevtipná, či možno dokonca nedôvtipná.

Estónsko má konečne synagógu

by Michael Szatmary l May 23, 2007 10:34 PM
Estónska židovská komunita slávnostne otvorla modernú a zároveň jedinú synagógu v Tallinne za účasti popredných izraelských predstaviteľov.

Smrteľne nebezpečná kačica o mešite Al - aksá

by Michael Szatmary l Mar 28, 2007 12:15 PM
Izraelský úrad na ochranu historických pamiatok začal rekonštruovať Mugrabiho bránu v Jeruzaleme, aby zo stavebného hľadiska zaistil bezpečnosť návštevníkov. Palestínsky premiér Izmail Hanjeh vyzval moslimov, „aby bránili chrám al-Aksá“. Hamas na svojej webovej stránke obvinil Izrael „z demolovania chrámových častí“.

Editorial

by Michael Szatmary l Mar 28, 2007 12:13 PM
Čo sú to za bláznovstvá všetky tie sociologické prieskumy o viere či nedôvere v politikov a politické strany? Otázky „veríte?“, „dôverujete?“ pochádzajú z deravého emocionálneho vreca.

Quo Vadis Matica slovenská?

by Michael Szatmary l Feb 8, 2007 12:12 PM
Slovenská televízia, ktorá 29. januára vo svojom spravodajstve upozornila na to, že Matica slovenská nevydáva svoje oficiálne periodikum Matičné zvesti, pretože vychádzajú ako príloha v časopise Právo národa, ktoré vydáva Slovenské hnutie obrody. Matica slovenská sa na svojej webovej stránke týmto faktom ani netají.

Editorial

by Michael Szatmary l Feb 8, 2007 12:09 PM
Podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič nedávno predstavil Parlamentnému výboru pre ľudské práva návrh na komplexné riešenie rómskej problematiky. Konštatoval, že tieto riešenia musia mať dopad na územie celého Slovenska.

Happy „Vianuka“ Slovakia !!!

by Michael Szatmary l Dec 22, 2006 3:04 PM
Mesiac december je známy dvomi sviatkami: židovskou Chanukou a kresťanskými Vianocami. Ich časová blízkosť priam vnucuje otázky po ich vzťahu. Ide o celkom nezávislé sviatky, ktorých časová blízkosť je náhodná alebo jestvuje medzi nimi určitý súvis? Ak áno, aký majú charakter?

Editorial

by Michael Szatmary l Dec 22, 2006 3:02 PM
Predseda senátu Najvyššieho súdu pri vynášaní rozsudku zaútočil na novinárov. Rozsudkom zo 4. decembra 2006 tento súd potvrdil priam doslova rozsudok nad vyfabrikovanou skupinou mladých ľudí z osemdesiatych rokov a rovnako nepripustil existujúce dôkazy o nevine odsúdených z tých istých rokov a odložené v archíve v Levoči.

Editorial

by Michael Szatmary l Nov 3, 2006 2:21 PM
100% sa mýli ten, kto si myslí, že mimovládnym organizáciám ide len o 2% z daní.
Článok 29 Ústavy SR v bode 1 hovorí: „Právo slobodne sa združovať sa zaručuje. Každý má právo spolu s inými sa združovať v spolkoch, spoločnostiach alebo iných združeniach.“

Editorial

by Michael Szatmary l Aug 31, 2006 12:49 PM
Materiál na ľavej strane - titulná stránka The New York Times z roku 1943 - je satirická fikcia, ktorá v posledných dňoch lieta po internete. Pozoruhodné je, že väčšina adresátov na prvý, ani na ďalšie momenty nezapochybovala o pravdivosti obsahu.

Page 4 of 11 « first ... «2 3 4 5 6 » ... last »